MENU

STATICKÉ

ÚVOD

Farma sa nachádza na hranici katastrov obcí Drahovce a Madunice pod pravostrannou hrádzou prívodného kanála elektrárne Madunice. Návštevníci prichádzajúci od Maduníc musia za čerpacou stanicou Slovnaftu odbočiť doprava a pred bránou vodnej elektrárne doľava popod hrádzu prívodného kanála smerom na Drahovce.
Návštevníci prichádzajúci od Drahoviec sa musia najskôr dostať k prívodnému kanálu a potom odbočiť doprava popod hrádzu smerom na Madunice.

 

 
Navštívte našu fotogalériu

designed by KICIN