MENU

AKTUALITY

Pred zahájením sezóny 2018V čase keď píšem tento článok je už rybník definitívne rozmrznutý a tak už nič nebráni začiatku novej sezóny. I keď náš rybársky poriadok sa už dlhodobo nemení myslím, že nezaškodí keď si zopakujeme základné pravidlá lovu rýb na našom rybníku Kochanová. Pokiaľ to prírodné podmienky dovolujú lov rýb je povolený po celý rok s výnimkou posledného týždňa v novembri kedy sa rybník vypúšťa, odoberajú sa ryby na vianočný predaj a generačky na jarné umelé výtery. Zároveň sa kontroluje zdravotný stav rýb a spresnuje sa plán zarybnenia. Práve pri výlove si naši návštevníci môžu skontrolovať množstvá a velkosti rýb v rybníku. Mnohí z nich nechápu ako mohli vyjsť naprázdno pri takomto množstve rýb. S výnimkou spomenutého týždňa je lov rýb povolený každý deň v čase od 8,00 do 18,00 hod. Povolenka na dve udice stojí 10,- € a je možné priplatiť si ešte ďaľšiu udicu za 5,- €. Na zavážanie nástrah si možno zapožičať čln za 3,- €. Výber stanovišťa je volný a na lov rýb je určená celá východná strana rybníka čo predstavuje cca 30 lovných miest. Loviť možno iba na klasickú boilesovú montáž s háčikom bez protihrotu, pričom boiles, alebo peleta nesmú byť menšie ako 20 mm. Pri zdolávaní ryby loviaci musí použiť vhodný podberák. Podložka a dezinfekčný spray sa doporučujú no nie sú predpísané. Ulovené ryby si loviaci môže v lubovolnom množstve odkúpiť, alebo ich šetrne pustí hneď po ulovení do vody. Na šetrné zaobchádzanie s rybami sa kladie veľký dôraz a platí pravidlo ako v Maďarsku,že vylovená ryba nesmie byť bez vody dlhšie ako 2 minúty. Pre úspešný lov je dôležitá volba nástrahy. Niektoré boiles sú dobré, niektoré výborné a niektoré sú u nás neúčinné. Navyše výberom boiles regulujeme i množstvo atakov všadeprítomných sumčekov amerických. Pretože v predaji je veľké množstvo boiles zriadili sme ich kusový predaj priamo na rybníku. Účinnosť rybolovu dokážete zvýšiť kŕmením partiklom alebo iným vhodným krmivom. Občerstvenie dostanete kúpiť v našom bufete. Každého loviaceho môže doprevádzať jedna ďaľšia osoba pričom o povolení výnimky rozhoduje porybný. Pri love rýb trváme na tichom a slušnom správaní. Bližšie informácie nájdete na informačnej tabuli priamo na rybníku. Tešíme sa na vašu návštevu !

| Autor: Milan Kollár | Vydáno dne 11. 03. 2018 | 893 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Navštívte našu fotogalériu

designed by KICIN