MENU

LOV RÝB UDICOU

Výlov rybníka 1.12.2012Výlov sa tak ako po iné roky uskutočnil až v zimnom období čo je výhodné najmä preto, že ryby sú už stuhnuté a pri manipulácii sa nepoškodzujú. Cielom výlovu bolo predovšetkým zistiť množstvá a sortiment obsádky, aby bolo možné stanoviť rozsah jarného zarybnenia a tiež odloviť generačné ryby k jarným výterom / šťuka, zubáč, sumec/. Pretože už dávnejšie bolo rozhodnuté, že rybník nebude slúžiť na intenzívny chov rýb, ale predovšetkým na športový rybolov-absolútna väčšina rýb sa pri výlove ani nevyberá zo siete, ale sa iba vizuálne skontroluje ich početnosť, prírastky a zdravotný stav. Výlov ukázal, že najpočetnejšou skupinou rýb sú kapry /forma Rapšín/ o váhe 8 - 12 kg v odhadovanom množstve cca 40 q. Ďaľšie druhy boli vo výlovku zastúpené nasledovne: Kapor 13 - 25 kg cca 10q, kapor do 8 kg cca 20q, Zubáč 1-5 kg cca 3q, sumec 1-10 kg cca 3q, šťuka gen. cca 1q, ostatné /ročky kaprov, zubáčov a sumcov/cca 5q , amur a tolstolobik cca 5q,biela ryba vrátane sumčekov cca 2q. Zaujímavé je, že sumčekov ulovíme vždy oveľa menej ako očakávame. Z ulovených rýb bolo 800 kg kaprov o váhe 2-3 kg ponechaných na vianočný predaj no pretože sa nepredali boli všetci vrátení späť do rybníka. Zubáči, šťuky a sumci budú po jarných výteroch väčšinou vrátení späť do rybníka, menšia časť bude z chovu vyradená a odpredaná zákazníkom. Záverom možno konštatovať, že rybník je zarybnený nadštandartne pričom zloženie obsádky plne zodpovedá potrebám športového lovu. Množstvo trofejných kaprov /8-25kg/ predstavuje viac ako polovicu z celkového množstva obsádky rýb v rybníku a to je na slovenské pomery ojedinelé. Prírastky kaprovitých rýb, sú evidentné, čo svedčí o dostatku prirodzenej potravy. Prírastky dravcov sú u zubáčov a sumcov nadštandardné /dostatok potravy v podobe sumčekov/ u šťuky, ktorá sumčekov neoblubuje sú prírastky iba bežné. Zdravotný stav a kondícia rýb boli počas výlovu vyhodnotené ako veľmi dobré. Zdá sa, že ak ryby dobre prezimujú, sezóna 2013 bude dobrá.

| Autor: Milan Kollár | Vydáno dne 19. 02. 2013 | 2731 přečtení | Počet komentářů: 9676 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Navštívte našu fotogalériu

designed by KICIN