Doterajšie skúsenosti z lovu rýb udicou na rybníku Kochanová

Autor: Milan Kollár <kollar(at)rybospol.sk>, Téma: AKTUALITY, Vydané dňa: 11. 03. 2018



Od povolenia lovu rýb udicou na našom rybníku uplynulo už 10 rokov a to je príležitosť na vyhodnotenie získaných poznatkov. Pripomenme si, že rybník Kochanová v Drahovciach je v chovným rybníkom a športový lov udicou je vykonávaný iba ako doplnková činnosť v zmysle zákona o rybárstve č.139/2002. V prvom roku bol lov rýb udicou povolený v zmysle rybárskeho poriadku SRZ teda bez dodatočných obmedzení. Návštevnosť rybníka bola vysoká a rybári boli veľmi spokojní. Úlovky niektorých z nich prevyšovali aj 100 kusov rýb za deň. Daňou za tento luxus bola vysoká mortalita ulovených a následne pustených rýb, predovšetkým násad kapra. Pretože ekonomické straty spojené s takýmto spôsobom obhospodarovania boli vyžšie ako príjmy za povolenky bolo potrebné prijať výrazné obmedzenia lovu rýb. Bola skrátená denná doba lovu a ako nástraha mohla byť použitá iba boiles, alebo peleta s priemerom min.20 mm. Dá sa povedať, že tieto obmedzenia splnili svoj cieľ pretože následkom selektívneho lovu sú menšie ryby dostatočne chránené a lovia sa iba väčšie často trofejné ryby. Nevýhodou zavedených regulácií je dramatický pokles návštevnosti spôsobený nedostatočným ovládaním lovu na boiles.Medzi rybármi je ešte stále väčšina kukuričkárov a krmítkárov pričom veľkej oblube sa teší tiež lov na feeder. Napriek poklesu návštevnosti vykonané obmedzenia pokladáme za správne pričom očakávame, že práve malá návštevnosť a s tým spojený vysoký komfort pri love sa stanú magnetom pre nových návštevníkov nášho súkromného rybníka.