Bilancia sezóny 2013

Autor: Milan Kollár <kollar(at)rybospol.sk>, Téma: AKTUALITY, Vydané dňa: 20. 01. 2014Uplynulú rybársku sezónu na rybníku Kochanová môžem hodnotiť iba ako priemernú. Nepodarilo sa zastaviť pokles návštevnosti a predaných 154 povoleniek ani zďaleka nezodpovedá možnostiam rybolovu, tak z hľadiska zarybnenia ako i z hľadiska počtu a lukratívnosti rybárskych stanovíšť. Ak sa zamýšľam nad príčinami nízkej návštevnosti, musím objektívne priznať, že uloviť kapra na našom chovnom rybníku nie je také jednoduché ako uloviť kapra niekde v neúživnom štrkovisku, kde hlad núti kaprov buď konzumovať to čo priniesli rybári, alebo byť na diete. Náš rybník je vybudovaný tak, aby produkoval čo najviac prirodzenej živej potravy, ktorú ako vieme, kapry očividne uprednostňujú pred prinesenou neživou potravou. Sú však rybári, ktorí vedia ako na to, dokážu i v týchto podmienkach kaprov oklamať a bez problémov uloviť 10 i viac kusov veľkých rýb. Žiaľbohu pribúda nám skôr nepoctivých rybárov, ktorí nielenže nedodržujú náš rybársky poriadok ale snažia sa doslova ukradnúť čo sa dá. Špeciálnou skupinou sú alkoholici, ktorí k nám prichádzajú iba na to, aby sa čo najskôr opili a správali sa ako primitívi. Hovorí sa, že náš zákazník - náš pán, no ja odkazujem takýmto návštevníkom aby si nechali svoje peniaze a zostali radšej doma. Nebudem rozoberať ako to asi vyzerá na revíroch SRZ, kde sú takýto rybári prakticky bez dozoru a non stop. I výlov v novembri 2013 potvrdil, že v obsádke rybníka je prakticky bezo zmeny stádo kaprov o váhe 7-15 kg v celkovej hmotnosti cca 4 000 kg /cca 350 ks./ Okrem toho sa v rybníku nachádza cca 30 ks kaprov nad 15 kg. a približne 2 500 kg kaprov menších ako 7 kg. Zaujímavé, že z cca 700 kg amurov o váhe 8 - 15 kg doteraz nebol ulovený ani jediný kus ! Ako je známe, výlov rybníka sa už tradične koná každoročne vždy v poslednú sobotu v novembri a je prístupný širokej verejnosti. Je samozrejmé, že väčšina ulovených rýb sa v rybníku ponecháva a po vizuálnej kontrole rýb sa rybník okamžite napúšťa. Pretože výlovy sa dejú takpovediac pred zrakom verejnosti nie je možné tárať a vyžšie uvedeným údajom o obsádke rybníka možno veriť. Vieme, že ďaľšou možnou príčinou nízkej návštevnosti rybníka Kochanová je tiež výskyt sumčeka amerického. Nebol by problém rybník úplne vypustiť a sumčekov vykántriť, no je dostatok dôvodov prečo ich ponechať. V našich podmienkach sú sumčeky hlavným zdrojom potravy početného stáda dravých rýb, predovšetkým sumcov a zubáčov. Kto verí, že naše dravé ryby sumčekov nepožierajú nech pokojne zotrvá vo svojom omyle. Naše skúsenosti sú iné. Nevieme si predstaviť ako by prosperovali naši dravci, keby sme im zlikvidovali hlavný zdroj potravy, ktorý nás navyše vôbec nič nestojí. Okrem toho, že predaj dravých rýb je dôležitým zdrojom našich príjmov, na dobrej kondícii dravcov sú závislé i hospodárske výsledky našej liahne. Je jasné, že pre nastávajúcu sezónu bude potrebné pripraviť opatrenia k zlepšeniu súčasného stavu, aby sa náš rybník stal vyhľadávaným rybárskym revírom s množstvom pekných úlovkov a kvalitou služieb.