Pred začiatkom sezóny 2013

Autor: Milan Kollár <kollar(at)rybospol.sk>, Téma: LOV RÝB UDICOU, Vydané dňa: 20. 02. 2013Hoci náš rybník je ešte zamrznutý nezaškodí pripomenúť si rybársky poriadok. V prvom rade treba povedať, že oproti minulému roku nedochádza k žiadnym podstatným zmenám. Cena povolenky zostáva 6,5 €. Sezóna sa začne ihneď po roztopení ľadu a loviť bude možné každý deň v čase od 8,00 do 18,00. V mesiacoch jún, júl a august sa v dňoch piatok, sobota a nedeľa doba lovu predlžuje až do zotmenia. Loví sa na dve udice / ďaľšie udice za príplatok /. Ako nástrahu možno použiť výlučne iba boiles, alebo peletu s priemerom min.16 mm. na vlasovej montáži. Kŕmiť možno i partiklom. Lov a kŕmenie tygrími orechami sa nepovoluje / nestrávitelné/. Za príplatok 1,5 € si možno zapožičať čln na vyvážanie nástrah a kŕmenie. Ulovené ryby s hmotnosťou do 5 kg si možno odkúpiť, ryby nad 5 kg sa pokladajú za trofejné a musia byť vrátené späť do vody. Vyžadujeme šetrné zaobchádzanie s ulovenými rybami akékoľvek porušenie tejto zásady má za následok vykázanie od vody. Pred započatím lovu je potrebné zakúpiť si povolenku. Každého rybára môže doprevádzať iba jedna ďaľšia osoba. Na väčší doprovod sa vyžaduje súhlas porybného ! Na organizovanie súkromných akcií je možné prenajať si celý rybník za poplatok 100 €. Pri organizovaní pretekov môžete počítať s 25. pretekárskymi stanovišťami. Priamo na rybníku si môžete zakúpiť jedlá a nápoje ako aj široký sortiment aktuálnych druhov boiles. Nočný lov sa môže dohodnúť iba medzi dvomi dennými povolenkami, pričom nie je nárokovateľný. Na ubytovanie možno využiť apartmán v chate, alebo bunku. Pri dlhšom pobyte sa povoľuje i postavenie bivaku priamo pri udiciach a to bezplatne. Počas celej vašej prítomnosti sa vyžaduje slušné a tiché správanie.